Τετάρτη 6 Μαΐου 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

GRAPHICA 2009 και EXPO PACK 2009
ΣΤΟ METROPOLITAN EXPO (EΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΑΠΟ 29 ΜΑΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ