Τετάρτη 11 Ιουνίου 2008

Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ

Τυπογραφία είναι μια «μέθοδος από το τυπογραφείο μέσα στο οποίο η εντύπωση πραγματοποιείται συγκεντρώνονται και τοποθετούνται χαρακτήρες ανάγλυφο στη σελίδα» ή ακόμη ο «τρόπος ένα ο οποίος συντίθεται κείμενο (ποιότητα των χαρακτήρων, της σελιδοποίησης)».
Η τοποθέτηση στις γράμμεις και η σελιδοποίηση υπήρξαν επομένως από πολλούς αιώνες το τυπογραφείο έχει έρθει να διευκολύνει την κατασκευή των βιβλίων και τη μετάδοση της γνώσης και της καλής διατύπωσης.
Η τυπογραφία είναι πράγματι ότι η εκμηχάνιση των χειρόγραφων μεθόδων όπως την αιτιολόγηση του ευθέος περιθωρίου, τη σελιδοποίηση και την επιλογή των τύπων και των μεγεθών των χαρακτήρων, έχει συνεχίσει για να ασκήσει μέσα στα έντυπα βιβλία τις συμβατικές συντμήσεις να διευκολύνει την αιτιολόγηση.
Στην αναχώρηση έχει μετασχηματίσει την αλυσίδα της μονοκατευθυντικής διατύπωσης (χρονικός για την προφορική, διαστημική ή ευθύγραμμη διατύπωση για το γραπτό κείμενο) στην τρισδιάστατη επιφάνεια (εύρος της γραμμής και μήκος του κειμένου) για την τοποθέτηση στον κύλινδρο, τότε στο τρισδιάστατο στερεό (γραμμή, σελίδα, βιβλίο) περνώντας στον κώδικα. Οι κοπές που ασκούνται για την τοποθέτηση στις σελίδες ήταν (και είναι πάντα) εξωγενείς σε σχέση με το κείμενο, αλλά επιτρέπονται από τις διαστάσεις της σελίδας. Θα έχουμε για να επιστρέψουμε στη φυσική νομιμοποίηση μέσα στο επόμενο τμήμα.
Τα τελευταία χρόνια του εικόστού αιώνα, αριθμός από συντάκτες του το έντυπο έχει επωφεληθεί λόγω του οτι οι συντάκτες εξοπλίστηκαν με τους μικροϋπολογιστές και imprimantes να τους ρωτήσει για να υποβάλει ένα έτοιμο αντίγραφο για να αναπαραγάγει, που επιστρέφεται έτσι την ευκολότερη εργασία ίδιος ο ασκώντας τις ίδιες τιμές της πώλησης.
Οι κακές επίκτητες συνήθειες και τα κακά που χρησιμοποιούνται εργαλεία είχαν το αποτέλεσμά τους όχι μόνο στην παραδοσιακή τυπογραφία αλλά επίσης την τυπογραφία του Ιστού, όπως θα τον δούμε.
Η τυπογραφία των πλευρών του έντυπου βιβλίου, ή πιό κατά ένα μεγάλο μέρος του έντυπου κειμένου, και της έκφρασής του μέσα στον Ιστό, είναι να διευρύνει τον παραδοσιακό καθορισμό της λέξης τυπογραφία. Αρχικά, ο νέος καθορισμός πρέπει να μπορέσει να κάνει να αντιστοιχήσει τη λέξη περισσότερο στο l' Άγγλος book-making («κατασκευή του βιβλίου»). Θα υπήρχε δίξως άλλο τον τόπο για να δει που ισοδυναμεί στη γραμμή στη σύνδεση του έντυπου βιβλίου, εκτός από να υπογραμμίσει τη σημασία της σελίδας της αναχώρησης, η οποία πρέπει να ενσωματώσει τον τίτλο (ημερομηνία, ενδεχομένως και συντάκτη), πνευματικά δικαιώματα των υλών.
Ταιριάζει εντούτοις το να προσθέστε στη σύνθεση και τη σελιδοποίηση την υποστήριξη είναι το φύλλο του χαρτιού σε περίπτωση που το έντυπο και ο καθορισμός του βάθους στην οθόνη σε περίπτωση του βιβλίου ή του κειμένου στη γραμμή. Μια κρίσιμη διαφορά ανάμεσα στο έντυπο και τον Ιστό είναι ότι ο συντάκτης και ο εκτυπωτής που καθορίζουν τις διαστάσεις σελίδας, χαρτί, ενώ ο χρήστης του Ιστού (ο αναγνώστης) που διαλέγει τις διαστάσεις και την εμφάνιση «της σελίδας του», στην οθόνη.
Ο χρήστης μπορεί να κάνει να ποικίλει το εύρος της που παρουσιάζεται γραμμής του κειμένου στην οθόνη του, όπως μπορεί επίσης να κάνει την κάθετη διάσταση της που παρουσιάζεται η τρισδιάστατη οθόνη λειτουργεί πράγματι μάλλον όπως ο κύλινδρος όχι όπως ο κώδικας.
Η τρίτη διάσταση, αυτός του πάχος του βιβλίου, το σύνολο των σελίδων, μένει εικονικό μέσα στον Ιστό, ο αναγνώστης που κάνει να εκτυλιχθεί το κείμενο σταδιακά. Όπως θα το δούμε, είναι η εντελώς διαφορετική λειτουργία της τοποθέτησης στις γράμμεις που είναι αιτία αρκετών τύπων των συστυχιών όσον αφορά στην τυπογραφία του Ιστού. Ο αναγνώστης από την οθόνη μπορεί επίσης να κάνει να ποικίλει το μέγεθος και να εμφάνιση των χαρακτήρων, αυξάνοντας ή μειώνοντας, περνώντας του Times Roman, στο Garamond ή το l' Arial. Αφετέρου, είναι απαραίτητος να διευρύνετε ακόμη το νόημα της λέξης τυπογραφία να περιλάβει το κείμενο από τον αναγνώστη.
Η άφιξη του βιβλίου ή του ηλεκτρονικού κειμένου στο CD-ROM και μέσα στον Ιστό έχει ανατρέψει εντελώς τις συνήθειες της ανάγνωσης. Παραδοσιακή ευθύγραμμη ανάγνωση, στην που προβλέπεται από τον εκτυπωτή και ασκημένος από τον αναγνώστη, έχει έρθει να συνδέστε του συστηματικό τρόπο, η εγκάρσια ανάγνωση.
Η ευθύγραμμη ανάγνωση αναλαμβάνεται από το l' humain être, ενώ η εγκάρσια ανάγνωση εξασφαλίζεται από τη μηχανή, c' est-à-dire η λειτουργία «έρευνα» του κινητήρα της έρευνας (παραδείγματος χάρη, Google σε επίπεδο του Ιστού) ή του πλοηγού του που αναλαμβάνει εγγράφου (παραδείγματος χάρη, Mozilla σε επίπεδο της που αναλαμβάνει αρχειοθέτησης).

Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008

Η τέχνη στο Χαρτί
Η ΕΞΕΛΙΞΗ εξέλιξη της τυπογραφίας καθυστέρησε πολύ στον Ελλαδικό χώρο, καθώς η τουρκική κυριαρχία δεν έδινε περιθώρια ανάπτυξης μίας εφεύρεσης που συνέβαλε αποφασιστικά στην εξάπλωση των ιδεών και στην άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου των λαών. Η τυπογραφία ήταν λοιπόν απαγορευμένη κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, όχι μόνο για τους υπόδουλους Ελληνες, αλλά και για τους Τούρκους. ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ