Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008

Η τέχνη στο Χαρτί
Η ΕΞΕΛΙΞΗ εξέλιξη της τυπογραφίας καθυστέρησε πολύ στον Ελλαδικό χώρο, καθώς η τουρκική κυριαρχία δεν έδινε περιθώρια ανάπτυξης μίας εφεύρεσης που συνέβαλε αποφασιστικά στην εξάπλωση των ιδεών και στην άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου των λαών. Η τυπογραφία ήταν λοιπόν απαγορευμένη κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, όχι μόνο για τους υπόδουλους Ελληνες, αλλά και για τους Τούρκους. ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: